Krepšelis iš laikraščių

Rankdarbiai » Popieriniai dirbiniai

Krepšelis iš laikraščių

Krepšelis padarytas pinant laikraščius, nudažius ir padekoravus.